Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai

Hình ảnh nhà trường năm đầu


TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016

- Kết quả chăm sóc giáo dục trẻ đạt đạt kênh bình thường: 203 cháu, tỷ lệ 99%; trẻ suy dinh dưỡng vừa: 2 cháu, tỷ lệ 1% ; trẻ suy dinh dưỡng nặng : 0 cháu, tỷ lệ 0 %