Nhà trường có đầy đủ giáo viên, nhân viên, đội ngũ cô giáo có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có năng lực chuyên môn vững vàng, yêu nghề mến trẻ, say mê chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao. Đội ngũ lãnh đạo từ Chi bộ, BGH, BCH Công Đoàn, các tổ chuyên môn, Đoàn Thanh niên có năng lực, năng động, sáng tạo trong đề xuất và xử lý công việc nên công tác lãnh đạo, quản lý khá thuận lợi và hiệu quả. Học sinh nhà trường có truyền thống chăm ngoan hiếu học, được học đầy đủ các bộ môn theo quy định. Đảng uỷ, HĐND, UBND xã thường xuyên quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Đặc biệt nhà trường luôn nhận được sự tin tưởng, đồng tình ủng hộ, sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả về tinh thần cũng như vật chất của các bậc cha mẹ học sinh.