Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Thông tin chi tiết:
VŨ THỊ MỸ HUỆ
Họ và tên VŨ THỊ MỸ HUỆ
Giới tính Nữ
Chức vụ GIÁO VIÊN
Trình độ ĐHSPMN
Thuộc về bộ phận TỔ CM 1
Địa chỉ HỘI PHÚ, PLEIKU
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách GVCN LỚP LÁ