Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ YẾN VI
Họ và tên NGUYỄN THỊ YẾN VI
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG
Thuộc về bộ phận TỔ CM 1
Địa chỉ CHI LĂNG, PLEIKU
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG