Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG
Họ và tên NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ TCSPMN
Thuộc về bộ phận TỔ CM 2
Địa chỉ IAGRAI, GIA LAI
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách GVCN LỚP MG GHÉP THONG NGÓ