Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Thông tin chi tiết:
H KHẮP
Họ và tên H KHẮP
Giới tính Nữ
Trình độ TCSPMN
Thuộc về bộ phận TỔ CM 2
Địa chỉ IA KÊNH, PLEIKU
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách GVCN LỚP CHÂM NEH