Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Thông tin chi tiết:
CAO THỊ THÙY DƯƠNG
Họ và tên CAO THỊ THÙY DƯƠNG
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ GIÁO VIÊN
Trình độ CĐSPMN
Thuộc về bộ phận TỔ CM 2
Địa chỉ THỐNG NHẤT, PLEIKU
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách GVCN LỚP MG GHEP NHAO 2